6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015
6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015

$384,900

6513 N 24TH Avenue, Phoenix, AZ, 85015

20
Courtesy of: Prestige Realty